Societatea Vânătorilor și Pescarilor
din Republica Moldova

Politica de confidenţialitate

Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită pentru Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică în care este definit modul de prelucrare și de protejare a datele dumneavoastră cu caracter personal.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

Site-ul svpm.md este deţinut şi administrat de către Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, ce poate fi contactată la adresa de e-mail: svpm.manager@gmail.com si este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

Care este scopul colectarii datelor?

Atunci cand ne furnizati datele cu caracter personal, Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova le poate utiliza in urmatoarele scopuri :

· facturarea produselor comandate de catre dumneavoastra;

· livrarea acestora

· transmiterea de oferte, mesaje publicitare si de marketing

Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate in urma prelucrarii in urmatoarele scopuri:

· realizarii de rapoarte / analize;

· realizarii de informari in scopuri proprii;

Unde vă stocăm datele?

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate pe serverul nostru intern.

Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră sunt accesate doar de catre persoana care a fost desemnata de catre compania noastra pentru a face acest lucru, in general de catre manager.

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara companiei noastre Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova.

Care este temeiul legal pentru prelucrare?

Pentru fiecare prelucrare specifică a datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, vă vom informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care refuzați.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

 

1. Dreptul la acces

Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta compania noastra, Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

2. Dreptul la portabilitate

Ori de câte ori Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui acord, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

3. Dreptul la rectificare

Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Dacă aveți un cont pe site-ul svpm.md, sau sunteti membru Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova puteți să vă editați datele cu caracter personal din contul dumneavoastră.

4. Dreptul la ștergerea datelor

Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova cu excepția următoarelor situații:

* aveți o solicitare nerezolvată la Serviciul Clienți;

* aveți o comandă deschisă care nu a fost încă expediată sau a fost parțial expediată;

* aveți o datorie neplătită la Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, indiferent de metoda de plată;

* dacă există bănuiala sau ați folosit serviciile noastre în mod abuziv în ultimii patru ani;

* dacă ați efectuat o achiziție, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.

5. Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim în Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica MoldovaSocietatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

6. Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct

Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct.

Vă puteți dezabona de la marketingul direct prin următoarele mijloace:

* urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing;

7. Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați ca Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

* dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim în Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.

* dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.

* dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

* dacă Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Cum vă puteți exercita drepturile?

Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa svpm.manager@gmail.com

 

Responsabilul cu protecția datelor:

Am desemnat un responsabil de protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa svpm.manager@gmail.com

 

8. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Dacă sunteți de părere că Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere.