Campionatul câinilor de vânătoare în vizuini de vulpe de tip "8" şi "П” - “Moldhunter 2017”.

1. Campionatul “Moldhunter 2017” este organizat de Societatea Vânătorilor şi Pescarilor din Republica Moldova.

2. Data desfăşurării campionatului: 11 – 12 noiembrie 2017. Locul desfăşurării - mun. Bălți, la punctual de training la ieşirea din oraş oe drumul naţional Bălţi - Chişinău. Coordonatele staţiei de training pot fi vizualizate pe site-ul www.foxterrier.md (Staţia de antrenare).
Telefon de contact: +37379413872 – Igor Elenciuc

3. Înregistrarea participanților se va face face în intervalul 7:00 – 8:00, 11.11.2017.

4. Cazarea participanţilor se poate efectua în zona de staţiei de antrenare sau la hotelele din oraş: Hotel “Consul” Tel. +373 23125215; Hotelul «Bălți» Tel. +37323161219 Hotel «Elite» tel. + 37379111779

5. Pentru petrecerea campionatului este numit aparatul administrativ:
Organizator - Elenciuc Igor
Preşedintele comisiei de experţi – Medvedeva Z.B.
Membrii comisiei – Serediuk O.M., Mindru D.
Secretar - V. Nikiforov
Maestru de vizuină – Gaidau M. şi Bercea V.

6. Titlul de campion este privat şi se determină în baza sumei punctelor obţinute la rezultatele celor două însărcinări.

7. Toţi câinii care dau dovadă de retultate bune vor fi premiaţi cu diplome şi medalii. Cu cupe se vor decora cîînii care vor lua primele trei locuri, precum şi cel mai tânăr şi cel mai performant câine care vor demonstra cele mai bune rezultate. Premiile suplimentare vor fi asigurate de canisa “Moldhunter”.

8. Vulpile vor fi oferite de organizator.

9. Costul pentru cele 2 start-uri - 400 lei

10. Pentru înregistrarea la Campionat trebuie să expediaţi la următorul e-mail - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.   
- copia pedigri
- evaluarea exteriorului
- numele, prenumele şi numărul de telefon al proprietarului

11. Plata pentru participare se va primi la faţa locului în ziua înregistrării.

12. Numărul participantilor este limitat. Maxim 60 patrupezi vor fi înregistrati in competitie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Чемпионат охотничьих собак норных пород по подсадной лисице в норах «8» и «П» - «Moldhunter 2017».

 Чемпионат «Moldhunter 2017» проводится Кинологическим объединением общества охотников и рыболовов Республики Молдова.

2. Дата проведения – 11-12 ноября 2017 года. Место проведения – мун. Бельцы, в районе военного полигона(выезд с Бельц на Кишинёв). Координаты притравочной станции можно посмотреть на сайте www.foxterrier.md (притравочная станция).
Телефон для справок - +37379413872 – Еленчук Игорь
Регистрация участников – 11.11.2017 с 7:00. до 8:00.

3. Размещение участников в районе расположения притравочной станции или в гостинице «Consul» тел. +373 23125215;  «Balti» тел. +37323161219, «Elite» тел.+37379111779

4. Для проведения Чемпионата назначается  администрация:
Oрганизатор – Еленчук Игорь
Председатель  комиссии: эксперт национальной категории - Медведева З.Б. (Украина)
 Члены комиссии: эксперт второй категории - Середюк О.М. (Украина)
Эксперт третьей категории - Мындру Д.(Молдова)
Секретарь – Никифоров В.
Нормастера –Гайдэу М. , Берча В.

5. Первенство личное, определяется по сумме баллов, полученных по результатам двух работ.

6. Все собаки показавшие результативную работу будут награждены дипломами и медалями. Кубками будут награждены собаки занявшие первые 3 места, а также самая молодая  и самая старшая собаки показавшие лучший результат. За призовые места будут дополнительные призы предоставленные питомником «Moldhunter».

7. Лисы предоставляются организатором.

8. Стоимость за 2 пуска – 400 лей

9. Для регистрации участия в Чемпионате необходимо отправить по адресу электронной почты  -  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- копию родословной собаки
- оценка экстерьера
- фамилия, имя и контактный телефон владельца

10. Оплата за участие будет приниматься на месте в день регистрации.

11. Количество собак к регистрации лимитировано и ограничено до 60.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Championship hunting burrowing dogs on foxes on burrowing "8" and "П - «Moldhunter 2017".

1. Championship «Moldhunter 2017" will be organized by Society of Hunters and Fishermen of Republic of Moldova.

2. The championship will take place on November 11-12, 2017. Place - mun. Balti, nearby ex military training area (national road Balti - Chisinau). Training Station coordinates you can see on our website www.foxterrier.md (Training Station).
For more information you can call - +37379413872 - Elenciuc Igor

3. Participants’ registration will start at 7:00. till 8:00. on November 11, 2017.

4. Participants’ accommodation is carried out in the territory of Training Station or in hotels: “Consul” Tel. +373 23125215; Hotel “Balti” Tel. +37323161219 Hotel “Elite” tel. + 37379111779.

5. Championship has appointed the administration:
- Organizer – Elenciuc Igor
- Head of expert commission  – Mrs. Medvedeva Z.B.
- Members of the commission – Mrs. Serediuk O.M.б Mr. Mindru D.
- Secretary – Mr. Nikiforov V.
- Dog trainer – Mr. Gaidau M. and Mr. Bercea V.

6. Superiority private, is determined by the sum of points obtained by the results of the two competitions.

7. All dogs that will show effective work will be awarded with diplomas and medals. Cups will be awarded to dogs that will take the first 3 places, as well as the youngest and the oldest dog that will show best results. Additional prizes will be provided by the kennel “Moldhunter”.

8. Foxes will be provided by the organizer.

9. Cost for 2 starter - 400 lei

10. In order to register for participation in Championship the dog owner should send to the following e-mail - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- a copy of the dog's pedigree
- exterior evaluation
-name and contact number of the owner

10. Payment for participation will be accepted in the registration day.

11. The number of dogs to be registered is limited and restricted to 60. 

 

Avem 32 vizitatori și nici un membru online