Ministrul cu oca mică

În data de 9 septembrie curent Valeriu Munteanu, ministrul Mediului a expediat în adresa conducerii SVPM un răspuns de complezență (nr. 296-c116) vis-a-vis de solicitarea scuzelor de rigoare din partea domniei sale în legătură cu multiplele insulte, lansate public în mass-media republicană, din ultimii doi ani în adresa celor 15 mii de membri ai SVPM. Cititorul poate găsi aceste „perle” semănate de dl ministru de-a lungul timpului, în revista Vânătorul și Pescarul Moldovei din numărul trecut, în care au fost publicate  și alte dovezi suficiente cum actualul ministru al Mediului a păcălit Guvernului republicii, în ședința din 03.08.2016. Respectiv, ministrul Munteanu a substituit Nota informativă, lansată anterior în toate instanțele vizate, inclusiv cu un nou proiect de hotărâre a Guvernului, despre care nici AȘM, nici SVPM nu au fost informate, pe când ministrul afirmă inversul. Totodată este bine să cunoaștem că la 4 august 2016, adică a doua zi după ce a fost adoptată Hotărârea de Guvern „Cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2016 – 2017” ministrul Munteanu solicită încă o dată opinia AȘM, la care în aceeași zi, la 4 august, primește o precizare cu nr. 1325-07/07:

Stimate domnule ministru,

În contextul discuțiilor și examinării în cadrul ședinței Guvernului din 3 august 2016 a proiectului Hotărârii Guvernului „Cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2016 – 2017”, Academia de Științe a Moldovei intervine cu următoarea precizare a proiectului de Hotărâre nominalizat cu sintagma „în perioada, dar și”, după sintagma „se va efectua”. Această modificare se propune în contextul termenelor prevăzute la pct. 1, subpunctul 2) al proiectului nominalizat.

Urmare a propunerii, punctul 2 va avea următoarea redacție: „2. Vânătoarea la vulpi pe terenurile din afara fondului forestier se va efectua în perioada și procesul vânătorii la alte specii permise spre vânat, precum și separat, iar în fondul forestier de stat se va efectua doar în procesul vânătorii la mistreț”.

Cu respect,
 Președinte, academician                                                   Gheorghe Duca

 Ne convingem că este vorba doar de o simplă redactare, fără a interveni în conținutul propunerilor argumentate ale savanților biologi de la AȘM, expediate anterior, în timp util la Ministerul mediului. Așadar:

 Nr. 1300-07/07 din 28 iulie 2016

Stimate dle ministru,

Academia de Științe a Moldovei a examinat proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2016 – 2017” și prin prisma analizei și propunerilor aferente ale Institutului de Zoologie, comunică următoarele:

1)                Considerăm oportun includerea în Nota informativă a proiectului de Hotărâre nominalizat a unor prevederi ale Concepției de dezvoltare a gospodăriei cinegetice naționale (elaborată în cadrul Institutului de Zoologie, autor prof. Andrei Munteanu, publicată în revista Artemis, nr. 3, 1997) ce stabilesc ca efectivele optime ale speciilor principale de vânat la sfârșitul perioadei de reproducere să corespundă cu capacitatea de suport (bonitatea) a fondurilor de vânătoare.

2)                2) Se propune de a permite vânătoarea la iepurele de câmp în sezonul de vânătoare 2016-2017. Capacitatea de suport a agrobiocenozelor republicii (cca 2 mil. ha) pentru iepurele de câmp este de 160 – 200 mii ind. Conform evaluării de primăvară a efectivului iepurelui de câmp stocul de reproducere a iepurelui constituie cca 103 mii de animale, sporul anual prognozat de 68 procente, iar efectivul de toamnă prognozat de cca 172 mii de iepuri. Astfel nu există nici un temei pentru a sista vânătoarea la iepurele de câmp. Obținerea efectivului de toamnă de 160 – 200 mii de iepuri de câmp trebuie să se efectueze nu prin sistarea vânătorii, ci prin implementarea unui complex de măsuri biotehnice argumentate, extrăgând în primul rând indivizii slabi și cei din ultima generație de la sfârșitul verii, care pier în perioada grea a iernii.

3)                Se propune de apreciat efectivul iepurelui de câmp după realizarea evaluărilor din toamnă (septembrie-octombrie), având în vedere că în a doua jumătate a verii pot să apară unele calamități, care ar afecta procesul de dezvoltare a animalelor.

4)                4. Se propune de a permite vânătoarea la mistreț în sezonul de vânătoare 2016-2017 până la 31 decembrie curent. Considerăm neargumentată sistarea vânătorii la mistreți dat fiind efectivele mărite din unele fonduri de vânătoare ale Agenției Moldsilva, care dăunează culturilor agricole. Totodată aproximativ 50 procente din purcei din anul curent pier în timpul iernii. Având în vedere numărul efectiv mărit de mistreți în fondul forestier arendat e oportun de prevăzut posibilitatea extinderii termenului de vânătoare până la 1 februarie w017 pentru a regla numărul mistreților la cel optim.

5)                Se propune de a permite vânătoarea la lișiță, găinușă de baltă și gârlița mare în sezonul de vânătoare 2016-2017. Nu este oportună stoparea vânătorii la lișiță și găinușa de baltă, specii comune, care nu sunt în declin, și a gârliței mari, specie comună, care apare la pasaj la sfârșitul toamnei din regiunile nordice.

6)                Se propune extinderea sau modificarea punctului 2 al proiectului de Hotărâre ce vizează vânătoarea la vulpi, în scopul permiterii vânătorii în fondul forestier pe toată perioada permiterii vânătorii, având în vedere necesitatea luptei cu răpitorii, efectivul cărora este în creștere. Totodată, condițiile și pregătirea tehnică pentru vânătoarea la vulpi diferă sau este incompatibilă de cea la alte specii îndeosebi la mistreț.

Cu respect,
Președinte academician                                        Gheorghe Duca

E lesne de înțeles că ministrul Mediului în proiectul prezentat la ședința Guvernului, în dimineața zilei de 3 august curent nici n-a avut de gând să ia în seamă propunerile AȘM. Pentru a justifica afirmația precum că s-au luat în considerație propunerile savanților, a fost nevoie de a doua scrisoare, cea din 4 august (sic!).

Referitor la răspunsul ministrului Mediului privind Declarația CR al SVPM, acesta își justifică insinuările prin faptul că ele ar fi niște metafore. Adică, afirmațiile că toți vânătorii sunt niște canibali, ucigași, teroriști, măcelari etc., etc. sunt „metafore”. Să vedem și verdictul instanței judecătorești de la noi și de la OSCE.

P.S. Cu totul recent Cancelaria de Stat a Guvernului a expediat Academiei de Științe a Moldovei o solicitare cu nr. 31/1452-9.08 de la 18.08.2016 cu mențiunea „Ministerul Mediului – pentru convocare”, în care secretarul general al Guvernului solicită examinarea petiției membrilor SVPM adresată Primului Ministru Pavel Filip, reieșind din prevederile legislației în vigoare. Despre rezultatele examinării să fie informat Guvernul și petiționarul”.

Cum vă place? Adresarea către Primul Ministru, în care obiectul criticii este ministrul V. Munteanu, să fie examinată tot de ministrul V Munteanu… Ce să mai zicem despre legislația în vigoare!?

Reporter VPM

Avem 16 vizitatori și nici un membru online